AVÍS LEGAL

1) Dades identificatives:
Complint amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuació s’informa de les següents dades: L’empresa titular de Merka Star SL (d’ara en endavant, el Site) té el seu domicili a Madrid (d’ara en endavant, Merka Star SL).

2) Usuaris:
L’accés i/o ús dels portals de Merka Star SL atribueix la seva condició d’USUARI que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les condicions citades s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3) Ús del Portal:
El Site de Merka Star SL proporciona l’accés a múltiples informacions, serveis, programes o dades (d’ara en endavant, “els continguts”) a Internet, pertanyents a Merka Star SL o als seus llicenciadors, als que l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple, serveis de xat, fòrums, discussions o grups de notícies) que Merka Star SL ofereix a través del Site i de caràcter enunciatiu però no limitat, per tal de no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfic il•legal, fent apologia del terrorisme o d’atemptat contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Merka Star SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment comentats; (iv) intenta accedir i, en el seu cas, utilitzar les contes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Merka Star SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, ja siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra la joventut o infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Merka Star SL no serà responsable de les opinions expressades pels seus usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

4) Protecció de dades:
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa de que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual en serà responsable i titular Merka Star SL, amb la finalitat de gestionar la compra i facilitar-li la informació dels nostres productes i serveis.

A través de l’emplenament dels formularis de registre de la web, així com les dades de facturació i enviament, dades bancàries, sol•licituds d’informació o qualsevol altra informació de caràcter personal que ens proporcioni a través dels formularis de la web, o bé directament per correu electrònic o postal, seran tractats amb la finalitat de prestar-los els nostres serveis, gestionar les seves comandes i enviar-li les nostres ofertes publicitàries.

L’acceptació de l’usuari per a que puguin ser tractats les seves dades en la forma establerta, té sempre un caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que es disposa als articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
Merka Star SL posa en coneixement de l’Usuari que els camps existents en el formulari de registre i/o alta són de caràcter obligatori, denegant qualsevol tipus de registre que no estigui totalment emplenat.
L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, quedant Merka Star SL exempta de qualsevol tipus de responsabilitat.

ACCÉS A LES DADES PER COMPTE DE TERCERS

L’usuari queda informat i conscient expressament de la cessió de les seves dades a tercers que Merka Star SL determini o necessiti per a la prestació dels seus serveis: com la empresa de transport que realitza els enviaments o les entitats financeres, empreses de recobrament, etc.

En tot cas, l’accés a les dades per compte d’aquestes empreses estarà regulat en un contracte que compleixi les estipulacions de l’article 12 de la LOPD. Les dades comunicades seran exclusivament les que resultin ser adequades, pertinents i no excessives.

EXERCICI DE DRETS
Qualsevol usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, d’acord amb el previst a la esmentada Llei, mitjançant l’enviament d’una sol•licitud escrita i firmada, incloent el seu nom, cognoms i fotocopia del DNI o altre document oficial que l’identifiqui, a Merka Star SL, amb CIF B81156127. C/ Jorge Juan, 41 Madrid 28001

MESURES DE SEGURETAT
En cap cas Merka Star SL utilitzarà les dades personals dels interessats per finalitats diferents a les anteriors comentades, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

5) Propietat intel•lectual i industrial:

Merka Star SL per si mateixa o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en elles (el títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos: marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accessos i ús, etc.) titularitat de Merka Star SL o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En base a allò disposat als articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol format i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Merka Star SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel•lectual i Industrial, de les quals Merka Star SL sigui titular. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre format físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines de Merka Star SL.

6) Exclusió de garanties i responsabilitat:
Merka Star SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar a títol enunciatiu: errors i omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes nocius o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7) Modificacions:
Merka Star SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presentin a través del mateix com la forma en la qual apareguin presentats o localitzats en el seu Site.

8) Ús de cookies:
Merka Star SL podrà personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari pel seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin obtenir dades personals de l’usuari. Qualsevol usuari podrà configurar el seu navegador per a que notifiqui i rebutgi la instal•lació de les cookies enviades per Merka Star SL, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als continguts. Pot veure aquí la nostra política de cookies.

9) Enllaços:
En el cas que el Site disposés d’enllaços o hipervincles cap a altres pàgines d’Internet, Merka Star SL no exercirà cap tipus de control sobre dites pàgines i continguts. En cap cas, Merka Star SL assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a una web aliena ni garantirà la disponibilitat.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Poltica de Privacidad

ACEPTAR
Aviso de cookies